AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Sınav Kuralları

   Sınav Kuralları

 1. Telsiz, kesici-delici aletler ve ateşli silahlar ile sınava girilemez. Sınav sırasında bu araçları üzerinde bulundurduğu veya kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 2. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, MP3 Çalar, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinası, kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, bilgisayar özelliği olan cihazlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük özelliği olan cihazlar, hesap makinası..vb. araçlar kullanılamaz. Kullanımı tespit edilen kişi sınavdan çıkarılır ve başarısız sayılır.
 3. Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve kaldırılır.
 4. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
 5. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaz, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaz.
 6. Sınavın başlamasından sonra ilk 15 dk. içerisinde sınavınız bitse bile sınavdan çıkamazsınız.
 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 8. Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.
 9. Sınav görevlileri ile iletişim kurmak zorunda kalınması durumunda, herkesin duyabileceği şekilde yüksek ses ile konuşulmalıdır.
 10. Acil durumlarda acil çıkış tabelaları ve uyarı tabelaları izlenecektir. 

   Teorik Sınavlar

 1. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, toplam soru sayısı ve başarılı olunabilmesi için alınması gereken puan kitapçıklarınızda yazmaktadır.
 2. Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 3. Sınav süresince sınav salonu dışına çıkmak, salon içinde dolaşmak, lavaboya gitmek yasaktır.
 4. Sadece size dağıtılan kağıtlara formlara cevaplarınızı yazabilirsiniz, başka kağıt kullanmanız yasaktır.
 5. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısına etki etmez.
 6. İşaretlemeler kurşun kalem ile yapılmalıdır.
 7. Adayların resmi kimlik belgeleri, sınav değerlendiricisinin görebileceği şekilde, adayın bulunduğu masa üzerinde sınav süresince durmalıdır.

    Performans sınavları

 1. Sınav süresince sınav alanının dışına çıkmak yasaktır. Sınav alanı gördüğünüz şeritler arasında kalan mesafe ile sınırlıdır.
 2. Sınavda kritik adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik adımlara ilişkin dokümanlar başvuru esnasında size iletilmiştir.
 3. Kritik adımların birinden başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır. Bu nedenle İSG kurallarına riayet ederek dikkatli ve özenli hareket edilmesi başarılı sayılmak için önem arz etmektedir.
 4. Herkes kendine verilen projedeki uygulamayı yapacaktır, BİRBİRİNİZLE KONUŞMANIZ, İŞ TARİF ETMENİZ YASAKTIR.                                                      

        Sınav süresi, Sınav görevlisinin "SINAV BAŞLAMIŞTIR" dediği andan itibaren başlar...   

        Sınav kurallarına uyulmaması durumunda aday sınavdan çıkarılır. Sınavdan çıkarılan adaylar başarısız sayılır.