AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Olağanüstü Durumların Yönetimi

    AYTO AYMES tarafından olağanüstü durumlarda alınması gereken tedbirler belirlenerek gerekli önlemler alınmıştır. Personel Belgelendirme sürecinde olağanüstü durumlardaki uygulamalar, kurallar, alınması gereken tedbirler ve önlemler aşağıda tanımlanmıştır.

 

  1. Olağan üstü durumlarda MYK ve TÜRKAK’ın olağan üstü durumla ilgili olarak aldıkları kararlar ve tedbirler(Sınavların durdurulması veya ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin karar vs.) doğrultusunda hareket edilir ve Olağan Üstü Durum Planı’na göre gerekli önlemler alınır.
  2. Olağan üstü halden önce tamamlanmış sınavlara ilişkin süreçler aynen devam ettirilir.
  3. AYTO AYMES tarafından yürütülen her türlü iş ve işlem sorumlu personelin idari ya da zorunlu izin kullanıyor olması hâlinde görevlendirilecek bir diğer personel tarafından AYTO AYMES’in tercih ettiği çalışma yöntemine göre yerinden ya da uzaktan olacak şekilde takip edilir. Olağan üstü durum sebebiyle kritik personel eksikliği olduğunda TÜRKAK ve MYK’ ya bildirim yapılır.
  4. AYTO AYMES için gerçekleşen olağan üstü durumlarda durum değerlendirilmesi yapılır, yapılması gerekenler ve alınacak önlemler belirlenir. Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerini etkileme durumu değerlendirilir. MYK ve TÜRKAK’ a bilgilendirme yapılır.
  5. Olağan üstü durumlarda oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler Olağanüstü Durum Risk Analizi’ nde tespit edilir ve belirlenir.
  6. Sınav ve Belgelendirme sürecinde gerçekleşen olağan üstü durum ve alınan tedbirlerle ilgili adaylara bilgilendirme (internet sitesi,telefon vs)yapılır.

 

REFERANS DOKÜMANLAR

MYK-Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede  Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber. Tıklayınız.

MYK-Olağanüstü Durumlarda Belgelendirme Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber.Tıklayınız.