AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Mesleki Yeterlilik

MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

AKREDİTASYON NEDİR? TIKLAYINIZ.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR? TIKLAYINIZ.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? TIKLAYINIZ.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR? TIKLAYINIZ.

MYK ULUSAL YETERLİLİK TANIMI 

Ulusal yeterlilikler;

  1. Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
  2. Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
  3. Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
  4. MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

MYK ULUSAL YETERLİLİKLER TIKLAYINIZ.

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI TANIMI 

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK ULUSAL MESLEK STANDARDI TIKLAYINIZ.

MYK MEVZUATLAR TIKLAYINIZ.

TÜRKAK MEVZUATLAR TIKLAYINIZ.