AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

KARAR VERİCİ VE DEĞERLENDİRİCİLER YETKİNLİK KRİTERLERİ

                                                                                                 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ. 

17UY0293-4 TADIMCI SEVİYE 4                                                                                                                                        

Değerlendiriciler aşağıdaki koşullardan asgari birini karşılamalıdır.

 Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında tadımcı olarak en az beş (5) yıl mesleki deneyime sahip olmak,
 Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında son 1 yıl içerisinde en az 3 panel olmak üzere 20 panele katılmış olmak.

Karar Vericiler en az değerlendirici ölçütlerinden birini taşımalıdır.

17UY0294-4 ZEYTİNYAĞI ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4                                                                                          

Değerlendiriciler aşağıdaki koşullardan asgari birini karşılamalıdır.

 Lisans mezunu olup zeytinyağı üretimi alanında en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak,
 Eğitim kurumlarında zeytinyağı üretimi alanında en az üç (3) yıl eğitimci olarak görev yapmış olmak,
 Ön lisans mezunu olup zeytinyağı üretimi alanında en az dört (4) yıl deneyim sahibi olmak,
 Zeytinyağı üretimi alanında en az üç (3) yıl vardiya şefi, vardiya sorumlusu, formen, operatör ve benzeri olarak mesleki deneyime sahip olmak.

Karar Vericiler en az değerlendirici ölçütlerinden birini taşımalıdır.

17UY0302-4 FIRIN VE UNLU MAMULLER ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4                                                               

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğine dayalı ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilerin aşağıdaki ölçütlerden en az birini karşılaması gerekmektedir;

 Lisans mezunu olup ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında en az iki (2) yıl deneyime sahibi olmak,
 Eğitim kurumlarında fırın ve unlu mamüller üretimi alanında en az üç (3) yıl eğitimci olarak görev yapmış olmak,
 Ön lisans mezunu olup ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında en az dört (4) yıl deneyime sahibi olmak,
 Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında fiilen en az beş (5) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve vardiya şefi, vardiya sorumlusu, formen vb. olmak,
 Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında operatör olarak en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Karar Vericiler en az değerlendirici ölçütlerinden birini taşımalıdır.

18UY0352-4 BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4                                                                                        

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 Gıda teknolojileri alanında eğitim veren kurumlarda öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
 Lisans mezunu olup ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak.
 Önlisans mezunu olup ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında en az dört (4) yıl deneyime sahip olmak.
 Ölçme ve değerlendirmesini yapacağı yeterlilik birimi alanında vardiya şefi, vardiya sorumlusu, formen, operatör vb. olarak fiilen en az beş (5) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Karar Vericiler en az değerlendirici ölçütlerinden birini taşımalıdır.