AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Sıkça Sorulan Sorular

 

1. AYTO AYMES Kimdir?

AYTO AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti., Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Merkezimiz, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ise ulusal yeterliliklere göre 4 alanda personel belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmek üzeredir.

Gıda sektörünün dışında kalan sektörlerde ise ilgili meslek gruplarında kapsam genişletme çalışmaları devam etmektedir.

2. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK)’nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan YBK kuruluşa başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

3. Ulusal Meslek Standardı nedir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

4. Ulusal Yeterlilik nedir?

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

5. Hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyorsunuz?

Gıda sektöründe toplam 4 ulusal yeterlilikte hizmet verilmesi istenmektedir.

Belgelendirme detayı için  http://www.aytoaymes.com.tr/ulusal-yeterlilikler sayfasını ziyaret ediniz.

6. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Son yayımlanan tebliğler ile toplam 204 meslekte belge zorunluluğu aranmaktadır. Belge zorunluluğu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi sayfasını ziyaret ediniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için idari para cezası verilir. 2022 yılı için idari para cezası 1414,17 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

(https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1) tıklanınca bu link gelecek.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

(https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/57-yeterlilik/1992-belge-zorunluluuna-ilikin-skca-sorulan-sorular) tıklanınca bu link gelecek.

7. Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

8. Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır. 

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

9. Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

Adaylar, AYTO AYMES LTD. ŞTİ.’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için http://www.aytoaymes.com.tr/ adresinde yer alan “Online Başvuru” sekmesinden başvuru adımlarını takip ederek ön talepte bulunabilir veya web sitesimizde bulunan http://www.aytoaymes.com.tr/aday-basvuru-formu adresinden başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı sureti ile başvuru yapabilirler. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formunun ıslak imzalı sureti mutlaka merkezimize iletilmelidir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

10.  Kurumsal başvuru / Tek Nokta Başvurusu kabul ediyor musunuz?

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 10 kişilik talep alınmalıdır. 

Tek nokta başvurusu ile bireysel başvuru arasında ücretleri ödeyen kişi/kurum ve ödeme yöntemleri dışında farklılık yoktur. Tek nokta başvuru yapılmış olsa bile başvuru listesinde olan tüm adaylar, bireysel başvuru olarak takip edilir. Tüm adaylardan bireysel olarak başvuru formu talep edilir.

Detaylar için lütfen tıklayınız.

(http://www.aytoaymes.com.tr/tek-nokta-basvurusu)

11.  Başvuru için gerekli belge veya evraklar nelerdir?

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 1 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi ya da T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
  • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  • Ödeme dekontu / ödeme bilgi evrakı
  • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge (zorunlu değil)
  • Islak imzalı başvuru formu
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair beyan

İstenen belge ve evrakları sınav tarihinden önce iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

12. Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

13. Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

14. Hangi illerde sınava girebilirim?

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

15. Gireceğim  sınavımın bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

Merkezimizin web sayfasından (https://aymes.voc-tester.com/giris) veya 0256 218 09 09 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

16. Sınava gelirken yanımızda araç/gereç getirecek miyiz?

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri AYTO AYMES LTD. ŞTİ. tarafından temin edilecektir.

17. Mazeretimden dolayı sınava giremediğim takdirde ne yapmalıyım?

Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav hakkını ve ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

18. Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

19. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmam halinde belgemi nasıl teslim alabilirim?

Belge sahibine belgesinin hazır olduğu ile ilgili e-posta/sms/telefon ile bilgi verilir ve be bölümünde belirtilen yöntemle teslim edilir.

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır.

20. Sınavdaki yeterlilik birimlerinden herhangi birisinden başarısız olmam halinde, nasıl Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirim?

Adaya,  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için, adayın talep etmesi halinde, “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri" nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

21. Sınav ve sınav sonucuma nasıl itiraz/şikayet edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya önerilerinizi  yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak İtiraz Şikayet ve Öneri Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir. Diğer itiraz ve şikayetler herhangi bir zamanda yapılabilir.

22. İtiraz/şikayetimin sonucunu nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız, başvurunuzun AYTO AYMES LTD. ŞTİ. kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde, şikâyetleriniz ise en geç 15 işgünü içerisinde bilgilendirileceksiniz.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

23. Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olunan yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödenmeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır.

24. Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Her ulusal yeterliliğin belge geçerlilik süresi değişiklik göstermektedir. Ulusal yeterliliklerin "Belge Geçerlilik Süresi" bölümlerini kontrol etmeniz veya AYTO AYMES’in belgelendirme programlarını incelemeniz tavsiye edilmektedir.

25. Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim,  ne yapmam gerekiyor?

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil  250 TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.

 

Adresimiz ve İletişim Bilgilerimiz

AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ.

Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:97

Efeler / AYDIN

E-Posta: info@aytoaymes.com.tr

Telefon: +90 256 218 09 09 | Faks: +90 256 212 82 54

Web Adresi: http://www.aytoaymes.com.tr/

 

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ:

 

BİREYSEL ADAY BAŞVURU HESAP BİLGİSİ

Halk Bankası Aydın Şubesi

Şube Kodu: 0533

Hesap Numarası: 10261176

İban Numarası: TR340001200953300010261176

 

TEK NOKTA(KURUMSAL) BAŞVURU HESAP BİLGİSİ

Halk Bankası Aydın Şubesi

Şube Kodu: 0533

Hesap Numarası: 10261446

İban Numarası: TR190001200953300010261446