AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Şikayet ve İtiraz Süreci

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ

Şikayet ve İtiraz süreçleri Şikayet ve İtiraz Takip Formu ile takip edilir.İlgili tüm proseslerde tarafsızlık ve gizlilik hususlarına dikkat edilir. Şikayet ve itirazların araştırılması ve değerlendirilmesi, düzeltici faaliyetler, alınacak aksiyonlar ve kararlar ile ilgili bütün süreçlerde ayrımcılık yapılmadan tarafsızlık ve gizlilik prensibi ile hareket edilir.

İtirazların Değerlendirilmesi ve Çözümü

İtiraz başvuruları;

  • Belgelendirme, iptal, askı, yenileme kararlarına,
  • Sınav Sistemleri (Sınav soruları, sınav süreleri, sınav yeri vs.) ,
  • Sınav sonucuna,
  • Sınav ekibine ,
  • Sınavda kullanılan teçhizat ve malzemelere,
  • Sınav yapıcının ve karar vericilerin bulgularına ,

karşı yapılabilir. İtiraz başvuruları; aday tarafından itiraz konusu oluştuğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Sürenin aşılması durumunda itiraz işleme alınmaz. Aday itirazını web sitesi, posta, telefon, sözlü ve yazılı şekilde yapabilir. Adaya itirazın kabul edildiği bilgisi e-posta veya posta yoluyla bildirilir. İtiraz değerlendirme aşamasında gerekli durumlarda adaya bilgilendirme yapılır.

Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Çözümü 

Şikayetler ile ilgili konular;

  • Personel Belgelendirme prosesinde görev alan personeller ile ilgili şikayetler
  • Hatalı yapıldığı düşünülen hizmet ve uygulamalar ile ilgili şikayetler

Şikayet başvurusu için süre kısıtlaması yoktur. Kurumu yıpratmak, meşgul etmek ve aksatmak amacıyla kötü niyetle yapılan şikayetler dışındaki şikayetler her zaman kabul edilir ve adaya şikayetinin kabul edildiği bilgisi eposta veya posta yoluyla bildirilir. Ayrıca süresi 15 günü geçen itirazlar şikayet kapsamında değerlendirilir. Kişi ya da kurumlar tarafından yapılan şikayetler web sitesi, posta, telefon, sözlü ve yazılı şekilde yapabilir.

Gizlilik

Şikayet veya itirazların incelenmesi ile ilgili edinilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması için gerekli bütün önlemler alınır. Bir şikayetle ilgili olarak iddiada veya suçlamada bulunanların, açıklanması veya gizli tutulmasına ilişkin yaptığı yasal istekler dikkate alınır. Şikayet ve itirazla ilgili, bir kişi veya üçüncü bir taraf ile yapılacak yazışmalarda gizlilikle ilgili önlemler alınır.

Sağlık, güvenlik vb. durumların söz konusu olması sebebiyle kamuoyunun şikayet konusu hakkında bilgilendirilmesi gerekliliğinde,  şikayet konusu ve çözümün kapsamı kuruluş ve şikayet sahibi ile birlikte belirlenir.

 

                          BİREYSEL ŞİKAYET VE İTİRAZ İÇİN TIKLAYINIZ.

                         KURUMSAL ŞİKAYET VE İTİRAZ İÇİN TIKLAYINIZ.

                       ŞİKAYET VE İTİRAZ TAKİP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.