AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Hakkımızda

Aydın Ticaret Odası tarafından, AYTO AYMES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Anonim Şirketi, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 06.01.2021 tarihinde yasal statüsü Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Şirket 27.12.2022 tarihinde tür değişikliği yapmış yasal statüsü Limited Şirket olarak güncellenmiştir.