AYTO AYMES MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Tarafsızlık

AYMES, personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlayacak şekilde organize edilmiş, faaliyetleri ile ilgili genel politikalarını, prensiplerini geliştirmek ve korumak için, ilgili taraflara verimli bir şekilde katılım olanağı sağlayan bir yönetim sistemine sahiptir.

Tarafsızlığın zedelenmesine yönelik olarak iç tetkik, yönetim sisteminin uygulanması, belgelendirme süreci, uygunluk değerlendirme alanındaki gelişmeler, tarafsızlık komitesi toplantıları, müşterilerden gelen geri beslemeler veya başka yollarla bir risk tespit edildiğinde Genel Müdür, Kalite Yöneticisi ve konuyu ilgilendiren tarafların katılımıyla bir risk analizi yapılır/risk analizi periyodik olarak yılda bir kez ve risk oluşumu tespit edildiği zaman güncellenir. Bir risk analizinde tarafsızlık açısından çıkar çatışması doğurabilecek haller ve bunların oluşmasını engellemek için tedbirlerin alınmasından Kalite Yöneticisi sorumludur. Elde edilen sonuçlar ve önlemler risk analizine eklenir ve güncellenir. Her türlü ticari ve/veya idari veya siyasi baskıdan uzak olunması için gerekli tedbirler AYMES yönetimi tarafından alınır.